Clash Of Clans Valkyrie

والکایری | Valkyrie

آموزش استفاده از والکایری Valkyrie در بازی Clash Of Clans والکایری: والکایری یک مبارز زن با موهای قرمز روشن از سربازان اکسیر سیاه است. (نام والکایری برگرفته از افسانه ای رخ داده در شمال اروپاست

میلاد مردیها   دسته‌بندی نشده
DETAIL