بررسی آموزش اصطلاحات انگليسى با ویدئو

بررسی برنامه آموزش اصطلاحات انگليسى با ویدئو

یکی از روش های جدید و کارآمد در آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی، استفاده از ویدئوها و یا یادگیری سمعی، بصری است. این روش با ایجاد یک تصویر ساده برای هر کلمه و یا جمله در ذهن

میلاد مردیها   آموزش . اندروید . برنامه
DETAIL