بازی جدولانه

جدولانه در ذره بین

معرفی اپلیکیشن جدولانه :  برنامه جدولانه یکی از تفریحات و سرگرمی هایی که به قدرت تمرکز، اطلاعات عمومی، و یک ذهن باز نیاز دارد چه اوقاتی که تنها هستید و یا در یک جمع بدنبال یک

فاطیما قاسمی   اندروید . برنامه . سرگرمی
DETAIL