درخواست بررسی

مرحله 1 از 4 - مشخصات برنامه

0%
  • حداقل نسخه اندروید که برنامه از آن پشتیبانی می کند
  • در صورتی که برنامه رایگان می باشد داخل قیمت رایگان ذکر گردد
  • در صورتی که اپلیکیشن در کافه بازار منتشر شده است لینک آن را قرار دهید
  • در صورتی که اپلیکیشن شما در کافه بازار منتشر نشده و یا غیررایگان می باشد می بایست لینک دریافت آن را برای ما ارسال نمایید.